Alert Online

Wat is Alert Online?

Alert Online is een Nederlands initiatief van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) dat alle bedrijven, overheidsinstanties, onderwijs, wetenschap en consumenten stimuleert om samen te werken op het gebied van cybersecurity en hen meer bewust te maken van de digitale gevaren en risico’s. De focus van Alert Online is gericht op oktober, de European Cybersecurity Month.

+31 (0)88 018 16 00 info@awaretrain.com