Security awareness nulmeting

Inzicht in bewustzijnsniveau en focuspunten voor de toekomst

Staat je organisatie aan het begin van een security awareness traject en wil je inzicht in het bewustzijnsniveau en het klikgedrag van medewerkers? Doe dan een security awareness nulmeting. Veiligheidsrisico’s komen zo aan het licht.

arrow-down
Icoon van een lamp

De nulmeting bestaat uit een online vragenlijst en phishingsimulatie. Het geeft focuspunten voor het aankomende trainingsprogramma, maar kan ook worden ingezet om de effectiviteit van een bestaand trainingstraject te meten.

Wat kunnen medewerkers verwachten?

Deelnemers ontvangen een uitnodiging voor een anonieme online vragenlijst. De vragenlijst kost circa 10 minuten om in te vullen en bevat vragen over security gerelateerde onderwerpen, gaat in op het beleid van de organisatie en meet of het onderwerp leeft onder de medewerkers. Op een later moment ontvangt men een phishingsimulatie. Hiermee meten we of zij daadwerkelijk veilig handelen.

Bewegend plaatje dat de security awareness nulmeting in een aantal beelden weergeeft
Bewegend plaatje met verschillende balken met scores

Rapportage

De resultaten worden uitgebreid gerapporteerd. Het rapport zien welke zaken op het gebied van informatiebeveiliging, privacy en security awareness extra aandacht behoeven. De nulmeting is een laagdrempelige manier om draagvlak te creëren bij de directie.

Trainen en (selfservice) phishen met onze security awareness tooling

Lees meer