Security awareness nulmeting

Inzicht in bewustzijnsniveau en focuspunten voor de toekomst

Staat je organisatie aan het begin van een security awareness traject en wil je inzicht in het bewustzijnsniveau en het klikgedrag van medewerkers? Doe dan een security awareness nulmeting. Veiligheidsrisico’s komen zo aan het licht.

arrow-down
Icoon van een lamp

De nulmeting bestaat uit een online vragenlijst en generieke phishing simulatie. Het geeft focuspunten voor het vervolgprogramma en vormt daarnaast een goed uitgangspunt om het veiligheidsniveau te meten nadat een trainingstraject doorlopen is.

Wat kunnen medewerkers verwachten?

Deelnemers ontvangen een uitnodiging voor een online vragenlijst. Het invullen van deze vragenlijst is volledig anoniem om sociaal wenselijke antwoorden te voorkomen en kost circa 10 minuten. De vragenlijst bevat vragen over security gerelateerde onderwerpen, gaat in op het beleid van de organisatie en meet of het onderwerp leeft onder de medewerkers. 
Op een later moment ontvangen zij een veilige phishingmail. Hiermee wordt gemeten of zij daadwerkelijk veilig werken en handelen.

Bewegend plaatje dat de security awareness nulmeting in een aantal beelden weergeeft
Bewegend plaatje met verschillende balken met scores

Rapportage

De resultaten worden uitgebreid gerapporteerd. Het rapport laat gericht zien welke zaken op het gebied van informatiebeveiliging, privacy en security awareness extra aandacht behoeven. De nulmeting is een eenvoudige manier om draagvlak te creëren bij de directie.

Trainen en (selfservice) phishen met onze security awareness tooling

Lees meer