Privacyverklaring

We begrijpen dat de privacy van jou en je medewerkers belangrijk is en dat je waarde hecht aan de manier waarop jouw gegevens worden gebruikt en gedeeld. We respecteren de privacy van iedereen die onze website bezoekt en gebruik maakt van onze diensten. Awaretrain zet zich in om de privacy en gegevens te respecteren, beveiligen en beschermen. Daarbij willen we ook transparant zijn over welke gegevens we verzamelen en hoe we met deze gegevens omgaan.

Onze privacyverklaring geeft je informatie over welke gegevens we verzamelen, wat we met deze data doen, hoe we er voor zorgen dat de privacy gewaarborgd blijft en je rechten met betrekking tot jouw gegevens.

1. Inleiding

Awaretrain, gevestigd aan Kerkenbos 1053K te (6546 BB) Nijmegen, KvK-nummer 68933886, is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en opslag van jouw persoonsgegevens. Awaretrain respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en beschermd deze middels passende technische en organisatorische maatregelen. Awaretrain houdt zich daarbij aan de wet.

2. Verwerking persoonsgegevens

Awaretrain verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Awaretrain verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Awaretrain verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

3. Cookies, of vergelijkbare technieken

Awaretrain gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevensverzameling voorwebanalyse door LeadingReports GmbH

Via diensten van LeadingReports GmbH (leadingreports.de) worden geanonimiseerde gegevens verzameld en verwerkt voor analyse om onze website en onze  producten, website en marketing activiteiten te verbeteren. Dit wordt gedaan door gebruik te maken van cookies of lokale- en sessie-opslag.

Door middel van de analyse van deze verzamelde informatie is het voor Awaretrain mogelijk om het gebruikersgedrag op de pagina's van Awaretrain te visualiseren. Deze visualisatie is met name gericht op het analyseren van verschillende interessegebieden door het evalueren van het gebruik van de respectievelijke Awaretrain webpagina's en de geografische herkomst van de gebruikers.

Deze verzamelde gegevens worden uitsluitend verwerkt en ter beschikking gesteld aan Awaretrain en worden niet doorgegeven aan derden buiten Awaretrain. Ook zullen deze gegevens nooit voor andere doeleinden worden gebruikt of zelfs worden verkocht.

De servers die voor de analyse van deze gegevens worden gebruikt, bevinden zich uitsluitend op het soevereine grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland. De levering van de diensten van LeadingReports GmbH voor Awaretrain valt onder de Duitse en Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en de internationaal erkende hoge normen daarvan.

Indien u het niet eens bent met de analyse van uw geanonimiseerde gegevens, kunt u via onderstaande link bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Houd er rekening mee dat dit bezwaar zal worden opgeslagen met behulp van cookies of local-storage-entries om de analyse van uw gebruikersgegevens te voorkomen. Indien u uw browser-cookies verwijdert of bij een volgend bezoek een andere browser gebruikt, dient u opnieuw op deze link te klikken om het gebruik van uw gegevens tegen te gaan. Voor zover IP-adressen worden verzameld, worden deze onmiddellijk na verzameling geanonimiseerd door het laatste blok cijfers te verwijderen. Een permanente blokkering van het verzamelen en opslaan van gegevens door LeadingReports GmbH kan worden bereikt op io.leadingreports.de/exclude-ip.

Voor meer informatie verwijzen we je door naar de privacyverklaring van LeadingReports GmbH: https://www.leadingreports.de/privacy-policy.html

Gegevensverzameling voor webanalyse door Hotjar

Wij gebruiken Hotjar om de behoeften van onze websitebezoekers beter te begrijpen en om deze dienst en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologiedienst die ons helpt de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (bv. hoeveel tijd ze doorbrengen op welke pagina's, op welke links ze klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, enz.) en dit stelt ons in staat om onze service te bouwen en te onderhouden met feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Dit omvat het IP-adres van een apparaat (verwerkt tijdens uw sessie en opgeslagen in een niet-geïdentificeerde vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaattype (unieke apparaatidentificatoren), browserinformatie, geografische locatie (alleen land), en de voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Het is Hotjar contractueel verboden om enige van de namens ons verzamelde gegevens te verkopen.

Ga voor meer details naar het gedeelte 'about Hotjar' op de supportpagina van Hotjar.

4. Externe verwerking

Wij delen jouw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Awaretrain, behalve in één van de volgende omstandigheden.

5. Jouw rechten

Je hebt jegens ons een aantal wettelijke rechten:

Wil je van opgesomde rechten gebruik maken, dan kan je contact opnemen met ons via het e-mailadres info@awaretrain.com. Awaretrain zal binnen 28 dagen op je verzoek reageren, tenzij wij je binnen die termijn laten weten dat we nog iets meer tijd nodig hebben.

Worden jouw persoonsgegevens verwerkt op grond van jouw toestemming? Dan heb je het recht om deze toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van  toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

6. Vragen of klachten?

Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail met je vraag naar info@awaretrain.com. Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren.

Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens? Dan wijzen we je op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van jouw klacht.