Privacyverklaring

We begrijpen dat de privacy van jou en je medewerkers belangrijk is en dat je waarde hecht aan de manier waarop jouw gegevens worden gebruikt en gedeeld. We respecteren de privacy van iedereen die onze website bezoekt en gebruik maakt van onze diensten. Awaretrain zet zich in om de privacy en gegevens te respecteren, beveiligen en beschermen. Daarbij willen we ook transparant zijn over welke gegevens we verzamelen en hoe we met deze gegevens omgaan.

Onze privacyverklaring geeft je informatie over welke gegevens we verzamelen, wat we met deze data doen, hoe we er voor zorgen dat de privacy gewaarborgd blijft en je rechten met betrekking tot jouw gegevens.

1. Inleiding

Awaretrain, gevestigd aan Kerkenbos 1065 T te (6546 BB) Nijmegen, KvK-nummer 68933886, is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en opslag van jouw persoonsgegevens. Awaretrain respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en beschermd deze middels passende technische en organisatorische maatregelen. Awaretrain houdt zich daarbij aan de wet.

Bij Awaretrain hanteren we een informatiebeveiligingsbeleid dat zorgt voor een optimale bescherming van klant-, medewerkers- en bedrijfsdata. Om dit beleid te waarborgen maken we gebruik van zorgvuldig opstelde veiligheidsprocedures. Hiermee voorkomen we dat onbevoegden onbedoeld toegang hebben tot klant-, medewerkers- en bedrijfsgegevens en/of dat deze gegevens beschadigd of verloren raken. Daarbij is onze gehele bedrijfsvoering ISO 27001 gecertificeerd. Meer over ons informatiebeveiligingsbeleid lees je hier.

2. Verwerking persoonsgegevens

Awaretrain verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Awaretrain verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Awaretrain verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

3. Cookies, of vergelijkbare technieken

Awaretrain gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

4. Externe verwerking

Wij delen jouw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Awaretrain, behalve in één van de volgende omstandigheden.

5. Jouw rechten

Je hebt jegens ons een aantal wettelijke rechten:

Wil je van opgesomde rechten gebruik maken, dan kan je contact met ons opnemen via b.rokven@awaretrain.com. Wij zullen binnen 28 dagen op je verzoek reageren, tenzij wij je binnen die termijn laten weten dat we nog iets meer tijd nodig hebben.

Worden jouw persoonsgegevens verwerkt op grond van jouw toestemming? Dan heb je het recht om deze toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van  toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

6. Vragen of klachten?

Heb je vragen of heb je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Security & Privacy Officer Barry Rokven via b.rokven@awaretrain.com. Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren.

Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens? Dan wijzen we je op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van jouw klacht.