Klantcases

Leerwerkbedrijf WVS gaat voor security awareness met klassikale trainingen

Sociale Werkvoorziening-bedrijf WVS biedt werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij kozen voor een klassikale security awareness trainingen voor ruim 400 medewerkers. Wij spraken onder andere met Rolando Geurts, Hoofd ICT & CISO van WVS, na afloop van de trainingen.

Waarom een security awareness-campagne?

"WVS is een zogenaamde “high-risk” organisatie. We hebben een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van informatieveiligheid en privacybescherming. Er worden dagelijks veel persoonsgegevens verwerkt. Met technische hulpmiddelen kan WVS haar mensen ondersteunen, maar belangrijker is dat ze zelf weten wat ze doen en bewust zijn wat ze doen.

Hieruit is de behoefte ontstaan om meer aandacht te besteden aan security awareness. Met de Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR, is het belang van meer doorlopende aandacht voor security awareness benadrukt en de behoefte voor concrete actie om de medewerkers te trainen gegroeid.

Een andere beweegreden om meer aandacht te besteden aan het creëren van security awareness is dat WVS zich erg bewust is dat de downtime bij een incident, zoals een infectie na het klikken op een phishingmail, vele malen kostbaarder is dan de kosten van een security awareness training. 

Daarnaast willen we dat WVS een voorbeeldrol voor haar branchegenoten vervult. Met deze security awareness campagne denken we een stap op hen voor te lopen."

Waarom is er gekozen voor Awaretrain?

"Ik heb kennis gemaakt Awaretrain op één van hun events. Ik was gelijk enthousiast over de manier van presenteren en heb al snel op een oriënterend gesprek gevraagd.

Doorslaggevend voor de keuze voor Awaretrain was de ervaring van Awaretrain binnen de sector. Veel medewerkers van WVS hebben een afstand tot de arbeidsmarkt, waardoor een andere aanpak benodigd is dan bij awareness programma’s in andere sectoren. De manier van interactie en de mogelijkheid tot het aanpassen van het niveau van de trainingen is hierbij essentieel om de boodschap op een juiste manier over te brengen. Om aan deze eisen te kunnen voldoen zocht WVS een partij die security awareness als core business heeft.

De ervaring met Sociale Werkvoorziening-bedrijven en de flexibiliteit die werd geboden lieten zien dat Awaretrain haar klassikale trainingen kan aanpassen aan de specifieke soort organisatie die WVS is. Dit in combinatie met het no-nonsense karakter en de snelle en heldere communicatie in het voortraject heeft de uiteindelijke keuze voor Awaretrain bepaald."

Hoe is de uitvoer van de opdracht verlopen?

Dennie Spreeuwenberg, CEO en trainer bij Awaretrain: “Gezien de aard van WVS was een klassikale training dé manier om medewerkers te trainen op het gebied van informatiebeveiliging. Hierbij kunnen wij gemakkelijk het niveau aanpassen en het ook persoonlijk insteken, essentieel bij deze groep deelnemers. Daarnaast kregen wij de uitdaging om ook medewerkers met een gehoor- of visuele beperking te betrekken. Een behoorlijke uitdaging, maar vooral erg leuk omdat het zo anders is dan reguliere trainingen. Sindsdien zijn onze klassikale trainingen dus ook geschikt voor mensen met een gehoor- of visuele beperking.”

Volgens Rolando Geurts is het traject organisatorisch erg goed is verlopen. Zeker wanneer rekening gehouden wordt met het grote aantal deelnemers en de beschikbare tijd. In ruim 2 maanden werden 420 deelnemers getraind, verdeeld over 27 klassikale trainingssessies. Ook de trainingen zelf waren een succes. De deelnemers zijn erg enthousiast en de gedragsverandering onder de deelnemers laat zien dat de boodschap goed is overgebracht en overgekomen. Qua inhoud is dit te danken aan mogelijkheden voor maatwerk en de makkelijk toepasbare voorbeelden, ook in privésituaties. Hierdoor blijft de informatie goed hangen. De boodschap dat een incident iedereen kan overkomen, zelfs het management, creëerde daarbij een aangename en open sfeer.

"Daarnaast is het succes mede bepaald door de trainers van Awaretrain. Het empathisch vermogen en de didactische insteek zorgden voor een krachtige boodschap en een goede interactie met de deelnemers", aldus Rolando Geurts. "Al met al overtrof het security awareness programma de verwachtingen van WVS".

Intereactieve sessies iets voor jou?

Bekijk de mogelijkheden op de productpagina. Van een volwaardige klassikale training of interactieve spelshow tot een korte keynote van een half uur. Veel is mogelijk. Onze sessies zijn een perfecte manier om op een laagdrempelige en leuke manier om bewustzijn en draagvlak te creëren. Onze trainers weten als geen ander weet hoe je medewerkers kan enthousiasmeren en inspireren. In begrijpbare taal leggen we uit waar de hedendaagse risico’s en gevaren liggen op het menselijke vlak van informatiebeveiliging en worden medewerkers bewust gemaakt van de rol en verantwoordelijkheden die zij hebben.

+31 (0)88 018 16 00 info@awaretrain.com

In de praktijk

Klantcases

Woonzorgnet | Een security awareness totaalpakket om alertheid te vergroten Lees meer
logo HORNBACH
HORNBACH | Security awareness is geen eenmalige actie Lees meer
Logo Amnesty International
Amnesty International | Inzicht in bewustzijnsniveau en gedrag Lees meer