Betekenis security awareness nulmeting

Wat is een security awareness nulmeting?

Met een security awareness nulmeting is een onderzoek waarmee je als organisatie inzicht verkrijgt in het actuele bewustzijnsniveau van medewerkers. Eventuele veiligheidsrisico’s komen zo aan het licht. Aan de hand hiervan kan je goed bepalen waar de focuspunten op het gebied van informatiebeveiliging, privacy en security awareness voor het vervolg van de security awareness campagne dienen te liggen.

Een security awareness nulmeting bestaat vaak uit een enquête of vragenlijst om de kennis over en houding ten opzichte van security-gerelateerde onderwerpen te meten. De nulmeting wordt vaak gecombineerd met een phishing simulatie en/of social engineering onderzoek om het daadwerkelijke gedrag van medewerkers te testen. Op deze manier krijg je inzicht in het verschil tussen hoe medewerkers denken te handelen en hoe zij daadwerkelijk handelen.

Het uitvoeren van een security awareness is een eenvoudige en kostenefficiënte manier om draagvlak te creëren bij de directie en medewerkers zelf.

+31 (0)88 018 16 00 info@awaretrain.com