Betekenis security awareness campagne

Wat is een security awareness campagne?

Een security awareness campagne is een procesmatige security awareness aanpak. Door het inzetten van verschillende vormen van training, deze te spreiden over een langere periode en te combineren met nulmetingen, phishing simulaties, social engineering onderzoeken en posters geef je als organisatie doorlopend invulling aan security awareness. Zo blijft het onderwerp altijd top-of-mind bij medewerkers. Het doel van een security awareness campagne is om een duurzame gedragsverandering onder medewerkers te realiseren.

Tijdens een security awareness campagne komen alle denkbare thema’s over veiliger en bewuster werken aan bod. Denk aan het gebruik van sterke wachtwoorden, herkennen van phishing, veilig omgaan met apparatuur, social engineering, clean desk, enzovoort.

+31 (0)88 018 16 00 info@awaretrain.com