Betekenis security awareness

Wat is security awareness?

Security awareness is de mate waarin personen bewust zijn van de (online) gevaren en risico’s op het gebied van informatiebeveiliging, cyber security en privacy. Het is een eerste stap om het gedrag van mensen te veranderen, zodat zij (informatie)beveiligingsincidenten kunnen herkennen en voorkomen.

Er worden regelmatig andere termen voor security awareness gebruikt, zoals veiligheidsbewustzijn, veiligheidsbewustwording, cyber awareness of iBewustzijn. Deze laatste is een veelgebruikte term binnen overheidsinstanties.

Waarom security awareness?

Organisaties zetten in op het creëren van security awareness door middel van security awareness training om een (cyber)veiligere werkomgeving te creëren. Zo willen ze de kroonjuwelen van de organisatie beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en informatie-incidenten en cyberaanvallen voorkomen.

Helaas blijkt de mens vaak nog de zwakste schakel in informatiebeveiliging. Denk aan het klikken op een phishingmail of het bewust of onbewust delen van gevoelige gegevens met onbevoegden. Men is zich vaak niet bewust van de belangrijke rol die zij hebben binnen de organisatie op het gebied van informatiebeveiliging, cyber security en privacy. Daarbij worstelen organisaties vaak met de betrokkenheid van medewerkers op dit gebied.

+31 (0)88 018 16 00 info@awaretrain.com