Betekenis privacy awareness

Wat is privacy awareness?

Door het creëren van privacy awareness of privacybewustzijn maak je mensen bewust van het belang van privacy, zowel in het zakelijke als in het privéleven. Je leert hen hoe om te gaan met persoonsgegevens en wat de gevolgen kunnen zijn wanneer vertrouwelijke informatie gelekt wordt (denk aan datalekken). Bovendien wordt door privacy awareness het belang van vertrouwelijkheid en integriteit benadrukt. 

Privacy awareness is een onderdeel van security awareness.

+31 (0)88 018 16 00 info@awaretrain.com