Betekenis informatiebeveiliging

Wat is informatiebeveiliging?

Informatiebeveiliging omvat de hulpmiddelen en processen die organisaties inzetten om hun informatie te beschermen c.q. te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot zakelijke of persoonlijke informatie. Informatiebeveiliging bestrijkt een breed scala aan terreinen, van netwerk- en infrastructuurbeveiliging tot testen en auditen. Informatiebeveiliging beschermt gevoelige informatie tegen ongeoorloofde activiteiten, zoals inzage, wijziging of vernietiging. Het doel is de veiligheid en privacy van kritieke gegevens, zoals gegevens van klanten, financiële gegevens of intellectueel eigendom, te waarborgen.

De 3 grondbeginselen van informatiebeveiliging

De basisprincipes van informatiebeveiliging zijn vertrouwelijkheid (Confidentiality), integriteit (Integrity) en beschikbaarheid (Availability). In het Engels wordt dit de CIA-triade genoemd.

Vertrouwelijkheid

Vertrouwelijkheidsmaatregelen zijn bedoeld om ongeoorloofde openbaarmaking van informatie te voorkomen. Het vertrouwelijkheidsbeginsel heeft als doel persoonlijke informatie privé te houden en ervoor te zorgen dat deze informatie alleen zichtbaar en toegankelijk is voor die personen die ze bezitten of nodig hebben om hun organisatorische taken uit te voeren.

Integriteit

Integriteit omvat de bescherming tegen ongeoorloofde wijzigingen van gegevens. Het integriteitsbeginsel garandeert dat gegevens accuraat en betrouwbaar zijn en niet per ongeluk of met kwade opzet onjuist worden gewijzigd.

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid betekent dat informatie beschikbaar moet zijn wanneer dat nodig is.

Informatiebeveiliging versus cyberbeveiliging

Informatiebeveiliging en cyberbeveiliging worden vaak door elkaar gebruikt, maar cyberbeveiliging is een subcategorie van informatiebeveiliging. Informatiebeveiliging bestrijkt vele gebieden, zoals fysieke beveiliging, endpointbeveiliging, gegevensversleuteling en netwerkbeveiliging. Cyberbeveiliging heeft met name betrekking op technologische bedreigingen.

+31 (0)88 018 16 00 info@awaretrain.com