Betekenis ISO 27001

Wat is ISO 27001?

ISO 27001 is een internationaal bekende norm voor informatiebeveiliging. Deze norm beschrijft hoe organisaties om kunnen gaan met het beveiligen van informatie. Met een ISO 27001-certificering laat je als organisatie zien dat je voldoet aan alle eisen rondom informatiebeveiliging. Een ISO 27001-certificering is niet verplicht.

Wat zegt ISO 27001 over security awareness?

ISO 27001 schrijft voor dat alle medewerkers van de organisatie een passende security awareness training krijgen en regelmatig worden bijgeschoold.

+31 (0)88 018 16 00 info@awaretrain.com