Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en diensten geleverd door Awaretrain, gevestigd te Nijmegen en geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder registratienummer 68933886.


Artikel 1 Definities

Artikel 2 Reikwijdte van de Overeenkomst en conclusie

Artikel 3 Informatiebeveiliging

Artikel 4 Het Platform


Artikel 5 Workshop

Artikel 6 Intellectueel eigendom en content

 

Artikel 7 Privacy 

Artikel 8 Prijzen en betaling

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid 


Artikel 10 Vertrouwelijkheid 


Artikel 11 Looptijd en beëindiging


Artikel 12 Wijzigingen in de Algemene voorwaarden

Artikel 13 Overige bepalingen